Srážkoměry - Podlesí

Bošín

Srážkoměrné čidlo je umístěno na volném prostranství v areálu obecního koupaliště v obci Bošín. Provozovatelem stanice je obec Bošín.

Choceň

Srážkoměr je umístěn u čistírny odpadních vod na pravém břehu Tiché Orlice a je ve správě ČHMÚ.

Orlické Podhůří

Automatický srážkoměr ve správě obce Orlické Podhůří. Umístěný na sloupu ve vsi Rviště.

Podlesí - DEMONTOVANÝ

Srážkoměrné čidlo je umístěno na budově obecního úřadu. Správcem je obec Podlesí.