Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Vladimír Hruša Podlesí-Němčí 13, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 046 082

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Radoslav Hejl Podlesí-Němčí 32, 562 01 Ústí nad Orlicí 725 204 720

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný)
Traktor, nákladní automobil, aj. Zemědělské družstvo Mostek Sudličkova Lhota 3 - Mostek, Choceň p. Hašek

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Podlesí

Místo          Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní sál          Podlesí-Němčí 41, 562 01 Ústí nad Orlicí Vladimír Hruša 35 35

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Pohostinství U Dubu Podlesí-Němčí 40, 562 01 Ústí nad Orlicí Monika Hašková 465 546 170

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí  Ing. Lukáš Novák 602 737 003