Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Vladimír Hruša Podlesí - Němčí 13, 562 01 Ústí nad Orlicí 737046082

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Radoslav Hejl Podlesí - Němčí 32, 562 01 Ústí nad Orlicí 725204720

 Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba
Traktor, nákladní automobil, aj. Zemědělské družstvo Mostek Sudličkova Lhota 3 - Mostek, Choceň p. Hašek

 


Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Podlesí

Místo Adresa Kontaktní osoba Počet osob/jídel
Obecní sál Podlesí-Němčí 41 Vladimír Hruša 35/35

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
 Pohostinství u dubu  Podlesí,Podlesí-Němčí 40, 56201  Monika Hašková  465546170

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
 VaK Jablonné nad Orlicí, a. s.  Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí   Ing. Lukáš Novák  465642618