POVODŇOVÝ PLÁN městyse Chroustovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Vyjádření Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/17/26453; ze dne 23. 06. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
Č. j.: CR 047631/2017 OŽP/Ru; ze dne 25. 07. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 03. 2018
offline verze 07. 03. 2018
digitalizovaná verze 07. 03. 2018
databáze POVIS 07. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i