POVODŇOVÝ PLÁN obce Chudčice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM068116/2017-419/To; ze dne 19. 12. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kuřim, Odbor stavební a životního prostředí
Č. j.: MK/21821/17/OSŽP; ze dne 30. 01. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 02. 2018
offline verze 05. 02. 2018
digitalizovaná verze 05. 02. 2018
databáze POVIS 05. 02. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i