POVODŇOVÝ PLÁN města Suchdol nad Lužnicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/1000154/2017; ze dne 22. 11. 2017
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 6632/2017-122; ze dne 30. 11. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Třeboň - Odbor životního prostředí
Č. j.: METR 1767/2018 PrRo; ze dne 02. 02. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 09. 2019
offline verze 23. 09. 2019
digitalizovaná verze 23. 09. 2019
databáze POVIS 23. 09. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i