Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů rozlivem, srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Suchdol nad Lužnicí je při povodni ohrožováno zhruba 56 budov, které trvale obývá zhruba 55 obyvatel, z toho 9 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Při výskytu velmi intenzivních srážek mohou být povodní zasaženy i další objekty na území města Suchdol nad Lužnicí a celkový počet ohrožených obyvatel může čítat až okolo 120 osob. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území města - agregované

Ohrožené objekty na území města Suchdol nad Lužnicí s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města Suchdol nad Lužnicí se nachází dva ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o čistírnu odpadních vod a firmu Eaton Elektrotechnika s.r.o. » 
Ohrožující objekty na území města Suchdol nad Lužnicí
Kontaminovaná místa na území města Suchdol nad Lužnicí

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Suchdol nad Lužnicí.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Suchdol nad Lužnicí u předsedy povodňové komise.