Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektůrozlivem, srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Suchdol nad Lužnicí je při povodni ohrožováno zhruba 56 budov, které trvale obývá zhruba 55 obyvatel, z toho 9 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Při výskytu velmi intenzivních srážek mohou být povodní zasaženy i další objekty na území města Suchdol nad Lužnicí a celkový počet ohrožených obyvatel může čítat až okolo 120 osob. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území města - agregované

Ohrožené objekty na území města Suchdol nad Lužnicí s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

Ohrožující objekty na území města Suchdol nad Lužnicí
Kontaminovaná místa na území města Suchdol nad Lužnicí

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Suchdol nad Lužnicí.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Suchdol nad Lužnicí u předsedy povodňové komise.