Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Nám. T. G. Masaryka 9
378 06 Suchdol nad Lužnicí

Tel: +420 384 781 104
E-mail: podatelna@meu.suchdol.cz

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
E-mail: posta@mesto-trebon.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Rostislav Procházka
Tel: 384 342 177
E-mail: rostislav.prochazka@mesto-trebon.cz
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.: 386 720 728
E-mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra