Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Třeboň.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Suchdol and Lužnicí.

Osoby na území města Suchdol and Lužnicí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při vybřežení Lužnice může dojít k zaplavení silnice 3. třídy III/1502 Suchdol nad Lužnicí - Klikov a také  zaplavení silnice 1. třídy Suchdol nad Lužnicí - Tušť. Objízdné trasy budou stanoveny na základě aktuální situace ve spolupráci s Policií ČR.  » 
Dopravní omezení na území města Suchdol and Lužnicí
Objízdné trasy na území města Suchdol and Lužnicí

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.