Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Nám. T. G. Masaryka 9
378 06 Suchdol nad Lužnicí

Tel: +420 384 781 104
E-mail: podatelna@meu.suchdol.cz

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Tel.: 384 342 111
E-mail: posta@mesto-trebon.cz
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.: 386 720 111
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.