Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Luboš Hešík 384781220
Ing. Alena Drábová 384 382 596

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Milan Dušek 384382138
Martin Čalkovský 384781106

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Cisterna a čerpadla, pytle s pískem Hasiči - Václav Hojek sídl. 17. listopadu 712, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Zemní stroje, mechanizace, autodoprava MěÚ Suchdol - Milan Dušek nám. T. G. Masaryka 9
378 06 Suchdol nad Lužnicí
Nakladač písku vedoucí - p. Blafka
Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Suchdol nad Lužnicí 378 06, Suchdol nad Lužnicí

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Suchdol nad Lužnicí

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Suchdol nad Lužnicí - tělocvična Ubytování / stravování 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Mgr. Kateřina Vondrová 150 400

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Prodejna Trefa – Suchdol nad Lužnicí 28. října 98, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Lenka Bednářová

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Linka poruchy a havárie
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 České Budějovice 800 120 112