Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Suchdol nad Lužnicí a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha
Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice


Přímý výkon správy toku:
PS 7 Lužnice, U Vodárny 837/II, 391 21 Veselí nad Lužnicí

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Lužnice
Číslo hydrologického pořadí:

1-07-02-016, 1-07-02-017, 1-07-02-014, 1-07-02-010,

1-07-02-008, 1-07-02-007, 1-07-02-013, 1-07-02-006

ID toku: 10100007

 

Vodní tok Dračice
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-014, 1-07-02-013
ID toku: 10100068

 

Vodní tok Černý p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-008, 1-07-02-009
ID toku: 10244761

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-010
ID toku: 10258394

 

Vodní tok LBP od Benátek
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-010
ID toku: 10262584

 

Vodní tok LBP Lužnice Suchdolský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-008, 1-07-02-010
ID toku: 10262754

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Příslušný správce VT na území obce:
Ing. David Paštyka
Tel.: 956 954 245,
607 512 698
E-mail: david.pastyka@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Podřežanská stoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-033, 1-07-02-031, 1-07-02-007
ID toku: 10258557

 

Vodní tok Hrdlořezský p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-008, 1-07-02-010, 1-07-02-007
ID toku: 10250508

 

Vodní tok Střední stoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-033, 1-07-02-032
ID toku: 10250501

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-007 1-07-02-031
ID toku: 10267623

 

Vodní tok Žabinec
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-016 1-07-02-015
ID toku: 10262253

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-007
ID toku: 10256234

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-007
ID toku: 10278512

 

Vodní tok LBP Podřežanská stoka z Porubí
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-031
ID toku: 10275345

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-031
ID toku: 10262301

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-007
ID toku: 10279475

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-015
ID toku: 10268838

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-006 1-07-02-009
ID toku: 10258514

 

Vodní tok PP (přítoku Hrdlořezského potoka)
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-007
ID toku: 10245396

 

Vodní tok LBP Hrdlořezský p. přes r. Velký Šustov
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-007
ID toku: 10256184

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-007
ID toku: 10246276

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-009
ID toku: 10251383

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-032
ID toku: 10239396

 

Vodní tok PP Podřezanské stoky u Synochova
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-031
ID toku: 10261789

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-031
ID toku: 10262477

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-007
ID toku: 10256447

 

  • Správce se neurčuje (toky v délce nad 2 km)

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-009
ID toku: 12001846

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-010, 1-07-02-008
ID toku: 10251424

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-010
ID toku: 10273527