Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Suchdol nad Lužnicí a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha
Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice
Tel.: 387 203 609, 387 683 123
E-mail: petr.hovorka@pvl.cz

Přímý výkon správy toku:
PS 7 Lužnice, U Vodárny 837/II, 391 21 Veselí nad Lužnicí
Tel.: 381 581 126
E-mail: roman.vagner@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Suchdol nad Lužnicí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Lužnice 10100007 1-07-02-016, 1-07-02-014, 1-07-02-013, 1-07-02-010,
1-07-02-008, 1-07-02-006, 1-07-02-007
Dračice 10100068 1-07-02-014, 1-07-02-013
Černý p. 10244761 1-07-02-008, 1-07-02-009
Bezejmenný tok 10258394 1-07-02-010
LBP od Benátek 10262584 1-07-02-010
LBP Lužnice Suchdolský potok 10262754 1-07-02-008, 1-07-02-010

 

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Tel.: 956 954 111
E-mail: ost54@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce: Ing. David Paštyka
Tel.: 956 954 245, 607 512 698 
E-mail: david.pastyka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Suchdol nad Lužnicí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Podřežanská stoka 10258557 1-07-02-033, 1-07-02-031, 1-07-02-007
Hrdlořezský p. (Tušť) 10250508 1-07-02-010 1-07-02-007
Střední stoka 10250501 1-07-02-033, 1-07-02-032
Bezejmenný tok 10267623 1-07-02-007 1-07-02-031
Žabinec 10262253 1-07-02-016 1-07-02-015
PBP od Halámek 10278709 1-07-02-006
Bezejmenný tok 10256234 1-07-02-007
Bezejmenný tok 10278512 1-07-02-007
LBP Podřežanská stoka z Porubí 10275345 1-07-02-031
Bezejmenný tok 10262301 1-07-02-031
Bezejmenný tok 10279475 1-07-02-007

       

 

  • Správce se neurčuje 

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 12001846 1-07-02-009
Bezejmenný tok 10251424 1-07-02-010
Bezejmenný tok 10273527 1-07-02-010