Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Rudice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rudice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní toky z hlediska povodňového ohrožení je zejména levostranný přítok Ovčírky č. 6 (IDVT 10195728) a jeho přítok - levostranný přítok č. 8 levostranného přítoku Ovčírky č. 6 (IDVT 10204582), protékající intravilánem obce. 

LP Ovčírky č. 6 pramení stejně jako ostatní vodní toky v obci (vyjma Ovčírky) v katastrálním území obce. Vodní tok teče přes intravilán obce a kolem zemědělského družstva, za kterým se vlévá do Ovčírky. Povodí vodního toku je bezlesé a je typickou bystřinou, odvádějící vodu z poměrně příkrého a malého povodí nad obcí. Povodí spadá do pásma flyšového, které je charakteristické sesuvy a vytvářením strží. Vodní tok má délku 1,5 km.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku LP Ovčírky č. 6 u ústí toku

Vodní tok Qmax [m3/s] Qspec [m3/s]
LP Ovčírky č. 6 8,2 6,3

Podélný profil vodního toku LP Ovčírky č. 6

Základní sklonitostní charakteristiky vodního toku LP Ovčírky č. 6

Délka toku [km] 1,48
Max výška [m n. m.] 329,44
Min výška [m n. m.] 264,31
Průměrná výška [m n. m.] 287,90
Převýšení [m] 65,13
Průměrná sklon [°] 2,54

 

LP č. 8 LP Ovčírky č. 6 se do LP Ovčírky č. 6 vlévá ř. km 0,59. Tento vodní tok je pod rodinnými domy do soutoku s LP č. 9 LP č. 8 LP č. 6 Ovčírky zatrubněn. Jeho délka činí 0,26 ř. km.

Základní sklonitostní charakteristiky vodního toku LP č. 8 LP Ovčírky č. 6

Délka toku [km] 0,26
Max výška [m n. m.] 296,54
Min výška [m n. m.] 281,12
Průměrná výška [m n. m.] 288,71
Převýšení [m] 15,42
Průměrná sklon [°] 0,49

 

Ovčírka pramení na katastrálním území města Luhačovice pod vrchem Ovčírna. Teče na jih, kde se v obci Šumice vlévá do Olšavy v jejím ř. km 27,5. Vodní tok má délku 8,15 ř. km a katastrálním územím obce Rudice teče od svého 6,25 ř. km do 2,4 ř. km.

Vodní toky na území obce Rudice protékající intravilánem nebo delší než 3 km


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Rudice

Přehled vodních nádrží na území obce Rudice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

Na území obce se nacházejí 3 malé vodní nádrže, které byly postaveny soukromými vlastníky. Všechny vodní nádrže leží na toku LP č. 10 LP č. 6 Ovčírky v jižní části obce.