Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rudice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice

Rajon - příslušný správce VT na území obce Rudice:
Rajon 716 - Správa toků
Ing. Milan Jurák, tel.: 724 523 982, 725 257 311 e-mail: Jurak.ost57@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Ovčírka 10205919 4-13-01-097
Rudický p. - PP č.2 10204027 4-13-01-095
LPč.6 Ovčírky 10195728 4-13-01-097
LP č. 10 LP č. 6 Ovčírky 10190269 4-13-01-097
LP č. 5 Ovčírky 10188131 4-13-01-097
LP č. 6 PP č. 2 (Rudický p.) Kladénky 10200703 4-13-01-095
LP č. 9 LP č. 8 LPč. 6 Ovčírky 10207541 4-13-01-097
LP č. 4 Ovčírky 10193205 4-13-01-097
PP č. 7 LP č. 6 PP č. 2 (Rudický p.) Kladénky 10196166 4-13-01-095
PP č. 1 Ovčírky 10208590 4-13-01-097
LP č. 8 LP č. 6 Ovčírky 10204582 4-13-01-097
PP č. 5 PP č. 2 (Rudický p.) Kldénky 10208094 4-13-01-095
LP č. 8 PP č. 7 LP č. 6 PP č. 2 (Rudický p.) Kladénky 10192292 4-13-01-095
PP č. 7 LP č. 6 Ovčírky 10207810 4-13-01-097