Srážkoměry - Rudice

Biskupice

Nevyhřívaný srážkoměr je umístěn na střeše obecního úřadu v obci Biskupice
Provozovatel: Obec Biskupice

Luhačovice, Kladná-Žilín

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ.

Rudice

Srážkoměrná stanice Rudice se nachází na střeše bývalé Mateřské školy, čp. 205. Stanice je ve správě obce Rudice.