Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Rudice 109, 687 64
Tel.: 558 694 322, 777 594 462
E-mail: obec.rudice@iol.cz
Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Tel.: 572 805 200
Fax: 572 805 112
E-mail: ferdinand.kubanik@ub.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 100
Fax: 577 043 102
E-mail:
jiri.cunek@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.