Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Rudice 109, 687 32
Tel.: 572 691 438, 607 086 886
E-mail: obec.rudice@iol.cz, rudice@iol.cz
Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod

Vedoucí oddělení: Ing. Petr Šimčík
Tel: 572 805 270
E-mail: petr.simcik@ub.cz

Příslušný vodohospodář: Ludmila Dlapová, RNDr. Svatopluk Vaculík
Tel: 572 805 268, 572 805 266
E-mail: Ludmila.dlapova@ub.cz, svatopluk.vaculik@ub.cz

 

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 355
E-mail: vera.vaculikova@kr-zlinsky.cz

 

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra