POVODŇOVÝ PLÁN obce Rudice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/003071/2018; ze dne 11. 05. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí
Č. j.: OZP/1658/18-2; ze dne 30. 07. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 10. 2019
offline verze 22. 10. 2019
digitalizovaná verze 22. 10. 2019
databáze POVIS 22. 10. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i