Zabezpečení pracovních sil a věcných prostředků na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území

V případě krizových situací lze řešit zabezpečení sil, prostředků, materiálů a služeb v součinnosti s krajským operačním střediskem HZS Olomouckého kraje.

V případě potřeby lze k provádění záchranných a zabezpečovacích prací využít jak technické prostředky obce, tak i prostředky místních podnikatelských subjektů.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění zabezpečovacích a záchranných prací, strpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

Kontakty na subjekty poskytující technické a materiální prostředky se nacházejí v Příloze Důležité kontakty část Dostupné záchranné a zabezpečovací technické a materiální prostředky

Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomoci v rámci obce, by byly vyžádány u specializovaných firem s pomocí povodňové komise ORP Zábřeh.

Náhradní zdroj pitné vody: individuálně z domovních studní, případně dovoz balené vody.
Náhradní zdroj potravin: COOP Jednota (tel: 583 254 022)
Další kontakty viz Plán spojení na důležité organizace
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000870.00087
starting _require0.035420.03629
end _require0.000120.03641
starting _initRouter2.0E-50.03643
finishing _initRouter0.209260.24569
starting init0.007210.25289
finishing init0.105930.35882
starting postDispatch0.045770.40459
finishing postDispatch0.654281.05886
finish2.0E-51.05889