Zabezpečení dalších záchranných prací ve veřejném zájmu

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen:

  • umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce
  • přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi
  • řídit se příkazy povodňových orgánů

V době krizového stavu je starosta oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí pomoci. Starosta může požádat kohokoli, aby poskytl prostředky nebo se sám zúčastnil záchranných prací.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001560.00156
starting _require0.036160.03772
end _require0.000110.03784
starting _initRouter2.0E-50.03786
finishing _initRouter0.089960.12781
starting init0.009860.13767
finishing init0.067670.20533
starting postDispatch0.063070.26841
finishing postDispatch0.636790.9052
finish2.0E-50.90522