Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa bydliště Telefon Mobil
Antonín Říkovský Starosta 602 726 019
Marie Gaťaříková Místostarosta 606 262 937

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce nebo JSDH) Adresa Telefon Mobil
Marie Sedláčková Pokladník JSDH 776 050 919
Vojtěch Horák Člen JSDH 736 115 676
Radek Červík Člen JSDH    
Pavel Hlahůlek Strojník 604 605 083  
Marek Zezula Člen JSDH 734 695 438  
Michal Záboj Pokladník SDH 607 234 334  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Telefon
Obec Ford Transit Rataje 139, 768 12 Rataje Petr Sedláček - velitel JSDH 776 662 508
Obec Avie Rataje 139, 768 12 Rataje    
Obec Traktor Proxima Rataje 139, 768 12 Rataje    
Obec Hasič special ASC 25 RTHP Rataje 139, 768 12 Rataje    
Obec WECAN 95 nakladač Rataje 139, 768 12 Rataje    

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Rataje

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
KD Sobělice Ubytování Sobělice 8, 768 12 Rataje Zezula Marek 50 --
KD Rataje Ubytování  Rataje 37, 768 12 Rataje Vojtěch Horák 50 --
Sokolovna Ubytování Rataje 156, 768 12 Rataje Hana Čápová 50 --

Nouzové zásobování potravinami

Název  Adresa Kontaktní osoba Telefon
Obchod potravin Rataje 22, 768 12 Rataje Anna Hegrová