Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rataje a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín
Správce VT na území obce  je Ing. Radovan Hladný, tel.: 573 340 082, e-mail: provozzlin@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Rataje, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Popovický potok 10199329 4-12-02-067
Ratajský potok 10206639 4-12-02-120
Bezejmenný vodní tok 10441317 4-12-02-066
Bezejmenný vodní tok 10208275 4-12-02-120
Bezejmenný vodní tok 10189719 4-12-02-120
Přítok 01 Ratajský p. 10185987 4-12-02-120