Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Rataje 139, 768 12 Rataje u Kroměříže
Tel.: 573 364 028
E-mail: ou.rataje@quick.cz
Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž
Tel.: 573 321 111
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz

Vedoucí odboru - RNDr. Božena Ševčíková
Tel: 573 321 326
E-mail: bozena.sevcikova@mesto-kromeriz.cz 


Vedoucí oddělení - Ing. Petr Vodák
Tel: 573 321 334
E-mail: petr.vodak@mesto-kromeriz.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra