POVODŇOVÝ PLÁN obce Rataje

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-2543/2018/5419; ze dne 19. 06. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MeUKM/231/2/044420/2018Vod; ze dne 29. 06. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 03. 2018
offline verze 28. 03. 2018
digitalizovaná verze 28. 03. 2018
databáze POVIS 28. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i