Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Rataje 139, 768 12 Rataje u Kroměříže
Tel.: 573 364 028
E-mail: ou.rataje@quick.cz
Velké náměstí 115, 769 01 Kroměříž
Tel.: 573 321 151
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz
Třída Tomáše Bati 21/, Zlín 761 90
Tel.: 577 043 100
E-mail: 
jiri.cunek@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.