Srážkoměry - Rataje

Kroměříž

Srážkoměr ČHMÚ nacházející se v areálu Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o.

Rataje

Srážkoměrná stanice umístněná na střeše obecního úřadu Rataje. Provozovatelem je obec Rataje.

Věžky

Srážkoměrná stanice je umístěná na oploceném pozemku společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Jedná se o srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2 určený pro měření tekutých srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Je pod správou obce.

Zdounky

Srážkoměrná stanice ve správě obce Zdounky. Nachází se na střeše objektu u fotbalového hřiště.