Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Rataje

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rataje a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Rataje je Popovický potok. Číslo hydrologického pořadí 4-12-02-067. Popovický potok pramení v severozápadní částí katastrálního území. Před intravilánem obce je na vodním toku protipovodňový poldr. V obci je koryto toku regulováno, je zde velké množství propustků. Plocha povodí činí 16,9 km2 s délkou toku 6,34 km.

Podélný profil vodního toku Popovický potok

Charakteristika vodního toku Popovický potok

StatistikaTokZvýraznění
Délka toku (km) 6.30 3.75
Max výška (m n. m.) 298.02 298.02
Min výška (m n. m.) 201.92 226.09
Průměrná výška (m n. m.) 238.25 255.86
Převýšení (m) 96.10 71.93
Průměrná sklonitost (°) 0.17 0.17


Ratajský potok
 (číslo hydrologického pořadí 4-12-02-120) pramení v lesním porostu nad jihozápadně nad obcí. Následně vodní tok teče severovýchodním směrem přes intravilán obce, kde pod místní komunikací vtéká do zatrubnění. Ratajský potok ústí zleva do vodního toku Kotojedka v obci Jarohněvice. Celková délka vodního toku činí 3,97 km.

Vodní toky na území obce Rataje delší než 0,5 km


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Rataje

Přehled vodních nádrží na území obce Rataje naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".
Na území obce Rataje se nachází vodní nádrž Za pálenicí, která má vliv na odtokové poměry na Popovickém potoce.