Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území města Rožďalovice je při povodni ohrožováno zhruba 145 budov, které trvale obývá zhruba 235 obyvatel, z toho 17 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území města Rožďalovice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází jeden ohrožující objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení. Jedná se o místní ČOV, ze které by v případě zaplavení mohlo dojít k úniku závadných látek a vod.
Ohrožující objekty na území města Rožďalovice
Kontaminovaná místa na území města Rožďalovice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Rožďalovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Rožďalovice u předsedy povodňové komise města.