Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Rožďalovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 088 111

Závod Jablonec nad Nisou:
Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 366 311, e-mail: labe-z1@pla.cz
vedoucí ST - Ing. Bohumil Pleskač (tel.: 483 366 300, e-mail: pleskac@pla.cz)


Přímý výkon správy toku - PS Jičín:
Jarošovská 103, 506 01 Jičín
úsekový technik - Luboš Rychna (tel.: 493 523 813)
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Rožďalovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Mrlina 10100065 1-04-05-007/025/026/027 0,00 - 49,79
Hasinský potok 10100342 1-04-05-016/018/024 0,00 - 19,55
Libáňský potok 10100423 1-04-05-023 0,00 - 16,34
Kozačka 10185553 1-04-05-030/028 0,00 - 7,86
bezejmenný tok 10178142 1-04-05-027 0,00 - 3,09
bezejmenný tok 10178130 1-04-05-025 0,00 - 1,27
bezejmenný tok 10177958 1-04-05-007 0,00 - 0,62

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:

ST – oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
tel.: 956 953 111, e-mail: ost53@lesycr.cz
vedoucí ST - Ing. Tomáš Sajdl (tel.: 724 523 953, e-mail: tomas.sajdl@lesycr.cz)

Příslušný správce VT na území města:
rajon 305 - Jiří Marek (tel.: 725 257 320, e-mail: jiri.marek1@lesycr.cz)
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Rožďalovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Bahenský potok 10185550 1-04-05-017 0,00 - 8,03
Ledečský potok 10178135 1-04-05-026 0,00 - 4,30
Kněžský potok 10178123 1-04-05-024 0,00 - 1,62
bezejmenný tok 10178140 1-04-05-026 0,00 - 1,19
Přítok Hasinského potoka od silnice 10178050 1-04-05-018 0,00 - 1,09

 

  • Vodní toky, u nichž se správa neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Do této kapitoly by náležely i další vodní toky bez určeného správce, ale nesplňují svou délkou výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
bývalý náhon na Bučický mlýn
10177960 1-04-05-007/024  
bezejmenný tok 10178129 1-04-05-025