Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

FunkceJméno Telefon
Starosta Petr Kapal 325 593 107
Místostarosta Jaroslav Taraba 325 593 100
Složení hlídkové služby, počet hlídek, rozpis služeb a četnost kontrol určí operativně dle potřeby předseda povodňové komise města Rožďalovice.

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno Adresa Funkce (v rámci obce nebo JSDH) Mobil
Michael Paroulek Viničná Lhota 15, Rožďalovice starosta JSDH 603 967 704
Petr Pešava Zahradní 482, Rožďalovice velitel 9. okrsku 731 499 321

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Kontaktní osoba / subjekt Typ techniky Telefon
Josef Drobeček zemní stroje, nákladní automobil 325 593 414
Libor Pletka zemní stroje, nákladní automobil  
Jaroslav Taraba nákladní automobil  
Břetislav Škoda nákladní automobil  
Libor Pletka kámen  
Stavebniny Drobeček  písek  
Libor Pletka písek  
Pracovní síly pro pomocné práce je možné vyžádat u firmy TADOS Jaroslav Taraba, Ruská 373, 289 34 Rožďalovice. Kontakt: 325 593 100 (firemní), 602 359 990 Jaroslav Taraba.

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Rožďalovice

Evakuační místoAdresaKontaktní osoba Telefon KapacitaStravování
Tyršova 278 Mgr. Iveta Klímová 325 593 144  777 230 523 200 NE
Tyršova 278 Radka Hofmanová DiS. 325 593 213 50 NE

 

Nouzové zásobování potravinami (uveďte například obchod s potravinami):

Adresa: Náměstí 55, Rožďalovice                                                      Název: COOP Jednota