Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Nymburk.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, Povodňová komise města Rožďalovice.

Osoby na území města Rožďalovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při povodních může dojít k zaplavení okolí silničního mostu na ul. Ruské. V tomto případě se pro objízdnou trasu využijí nezaplavené části silnic III/27523, 27525 a 32827 a nezaplavené části místních komunikací. Objízdná trasa může být vedena přes ul. Melantrichovu směrem na Zámostí a odtud okolo průmyslového areálu zpět na silnici III/32827. »
Dopravní omezení na území města Rožďalovice
Objízdné trasy na území města Rožďalovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.