Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice
Tel.:
325 593 107
E-mail: podatelna@rozdalovice.cz

PhDr. Havelková Michaela, Ph.D.
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
Tel.: 
325 501 401
E-mail: zivotni@meu-nbk.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Fryčová Lenka, Ing. Kraumanová Martina
Tel.: 325 501 452, 325 501 402

E-mail: lenka.frycova@meu-nbk.cz, martina.kraumanova@meu-nbk.cz

Dr. Ing. MPA Burešová Marcela
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 562
Fax: 257 280 203
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra