Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice
Tel.:
325 593 107
E-mail: podatelna@rozdalovice.cz

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
Tel.: 325 501 101/111
E-mail:
mail@meu-nbk.cz

Odbor životního prostředí
E-mail: zivotni@meu-nbk.cz
PhDr. Havelková Michaela, Ph.D. - vedoucí odboru
(Tel.: 
325 501 401, E-mail: michaela.havelkova@meu-nbk.cz)

Oddělení vodního hospodářství
Ing. Fryčová Lenka (Tel.: 325 501 452, E-mail: lenka.frycova@meu-nbk.cz)
Ing. Kraumanová Martina (Tel.: 325 501 402, E-mail: martina.kraumanova@meu-nbk.cz)

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
E-mail: podatelna@kr-s.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Keřka Josef, Ph. D - vedoucí odboru
(Tel.: 257 280 396, E-mail: kerka@kr-s.cz)

Oddělení vodního hospodářství
Dr. Ing. Burešová Marcela MPA - vedoucí odd.
(Tel.: 257 280 562, E-mail: buresovamar@kr-s.cz)

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra