Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Rožďalovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Rožďalovice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Mrlina pramení v nadmořské výšce 378 m pod vrchem Čakan u osady Příchvoj (část obce Markvartice) v okrese Jičín, asi 9 km západně od Jičína. Odtud teče na jihovýchod asi 15 km k Žitětínu, kde se stáčí k jihozápadu. Pod Rožďalovicemi teče plochou krajinou mezi loukami, pastvinami a poli. Tímto směrem pokračuje až do Nymburka, kde ústí do Labe. Horní tok leží v Turnovské pahorkatině, střední tok protéká Mrlinskou tabulí, dolní tok Nymburskou kotlinou. Významným levostranným přítokem Mrliny je Štítarský potok; zprava pak do řeky ústí např. Hasinský potok a Křinecká Blatnice. Mrlina 4 km před ústím do Labe zleva přibírá Sánský kanál, který ji propojuje s Cidlinou. Celková délka toku je 51,6 km, plocha povodí 642,4 km2 a průměrný roční průtok při ústí činí 1,56 m3/s. Na Mrlině se nachází řada rybníků, z nichž největší je Bučický rybník v Rožďalovicích.

Hasinský potok pramení východně od obce Veselice, ve výšce 350 m n. m. a do Mrliny ústí zprava pod Hasinou v 195 m n. m. pod Bučickým rybníkem. Délka toku Hasinského potoka je 19,1 km, plocha povodí činí 118,0 km2 a průměrný roční průtok při ústí 0,36 m3/s. Také na Hasinském potoce leží řada rybníků, z nichž největší jsou Pilský rybník u obce Dětenice a Hasina u stejnojmenné obce, části města Rožďalovice.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Mrlina

Místo profiluČHPQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
Q1Q2Q10Q50Q100
Hlásný profil kat. C Rožďalovice - Zámostí, Mrlina 1-04-05-025 0,700 11,0 20,7 25,8 41,5 47,6
Hlásný profil kat. B Kopidlno, Mrlina 1-04-05-007 0,290 5,19 12,3 16,2 27,7 33,8

Vodní toky na území města


Základní údaje o vodních nádržích na území města Rožďalovice

Přehled vodních nádrží na území města Rožďalovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Rožďalovice se nachází několik významných vodních děl. Jejich podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.