Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Řeka Kyjovka (taktéž nazývaná Stupava) se nachází na jižní Moravě. Je levostranným přítokem řeky Dyje. Její pramen se nalézá v pohoří Chřiby, na jižním svahu kopce Vlčák (561 m n. m.) v nadmořské výšce 512 m n. m. nedaleko od obce Stará Huť. Spolu se svými přítoky odvodňuje povodí o velikosti 665,8 km2. Průměrný průtok řeky u jejího ústí je cca 1,09 m3.
Mezi další významné vodní toky protékající intravilánem obce patří Snovídský p. a Nemotický p.

Vodní toky na území obce Snovídky s vyznačeným k.ú.

 

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Snovídky

Přehled vodních nádrží na území obce Snovídky naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

Na území obce Snovídky se nenachází žádné vodní nádrže ovlivňující významně odtokové poměry.