Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Spojil

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Spojil a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Spojil je Spojilský odpad. Číslo hydrologického pořadí je 1-03-04-001. Spojilský odpad pramení v západní části katastrálního území města Dašice na okraji místní části Pod Dubem v nadmořské výšce cca 226 m n. m. Následně teče západním směrem lesem po částečně upravená trase k obci Staročernsko. Poté se mírně stáčí a do katastru obce Spojil přitéká z jihovýchodu. Nad obcí se do něj vlévá drobný vodní tok IDVT: 10174180. Přímo v intravilánu obce Spojil se do tohoto vodního toku vlévají dva přítoky (IDVT: 10174181, 10174182) které jsou rovněž v intravilánu obce zatrubněny. Jde o drobné vodní toky, které ovšem můžou způsobit škody při výraznějších lokálních srážkách, neboť právě zatrubnění v těchto případech může značně omezit odtok vody z území. Spojilský odpad dále podtéká silnici I/36 Pardubice-Sezemice a za ní se stáčí na západ. Následně teče mezi zemědělskými pozemky a zahrádkářskými koloniemi, podtéká kanál Haldu. V Pardubicích se Spojilský odpad zleva vlévá do kanálu „L“ , který ústí pomocí shybky pod Chrudimkou a zatrubněné stoky do Labe. U shybky je umístěna přečerpávácí stanice s mamutím čerpadlem, které v případě vyšších vodních stavů přečerpává vodu přímo do Chrudimky. Celková délka Spojilského odpadu je 7,1 km.

Vodní toky na území obce Spojil

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Spojilský odpad

Místo profiluř. kmN-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Křížení s Chrudimkou, Spojilský odpad  0,5 1,18 2,01 3,30 4,96 6,73 9,44 11,8
Vtok do obce Spojil, Spojilský odpad  4,5 0,30 -- 1,20 1,90 2,80 3,80 4,90

 

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Spojil

Přehled vodních nádrží na území obce Spojil naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

Na území obce Spojil se nachází celkem 1 vodní nádrž (požární). V budoucnu se plánuje výstavba nádrže nad obcí, která by měla sloužit jako ochrana před povodněmi.