Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Na Okrajích 100, Spojil, 530 02 Pardubice
Tel.: 725 091 124, 461 100 077
E-mail: info@spojil.com
Štrossova 44, 530 21 Pardubice
Odbor životního prostředí - Ing. Miroslav Míča
Tel.: 466 859 308
E-mail: Miroslav.Mica@mmp.cz

Oddělení vodního hospodářství - Otto Sigmund
Tel.: 466 859 321
E-mail: Otto.Sigmund@mmp.cz
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Odbor životního prostředí - Ing. Josef Hejduk
Tel.:
 466 026 350
E-mail.: josef.hejduk@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Jana Hroudová
Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra