Srážkoměry - Spojil

Dašice

Srážkoměr ve správě města Dašice je umístěný na střeše budovy zázemí fotbalového hřiště.

Pardubice

Srážkoměrná stanice je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Stanice je umístěna v blízkosti zdymadla na řece Labe. Srážkoměr není vyhřívaný.

Sezemice

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově hasičské zbrojnice (Mezi Mosty 693, 533 04 Sezemice). Srážkoměr je ve správě města Sezemice.