Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Na Okrajích 100, Spojil, 530 02 Pardubice
Tel.: 725 091 124, 461 100 077
E-mail: info@spojil.com
Pernštýnské náměstí 1, 530 21
Tel: 466 859 111
Fax: 466 859 103
E-mail: posta@mmp.cz
Komenského náměstí 125, 530 02
Tel.: 466 026 111
Fax: 466 611 220
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111
Fax:
267 310 920
E-mail:
povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.