Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Spojil a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Státního pozemkového úřadu
Správce:
Státní pozemkový úřad - Odbor vodohospodářských staveb - Oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové
Terénní pracovník: Luboš Hollmann
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.: 607 500 423, email: l.hollmann@spucr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Státní pozemkový úřad spravuje tyto vodní toky. Ty jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Spojilský odpad 10174176 1-03-04-001
Bezejmenný tok 10174180 1-03-04-001

 

  • Vodní toky bez určeného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok
10174182 1-03-04-001
Bezejmenný tok 10174181 1-03-04-001