POVODŇOVÝ PLÁN obce Spojil

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Státní pozemkový úřad
Č. j.: SPU 312935/2018; ze dne 09. 08. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OŽP/88405/18/SI; ze dne 19. 10. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 06. 2018
offline verze 25. 06. 2018
digitalizovaná verze 25. 06. 2018
databáze POVIS 25. 06. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i