Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Pardubice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Spojil.

Osoby na území obce Spojil budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při vybřežení Spojilského odpadu může dojít k zaplavení a uzavření silnice III/2982 vedoucí směrem ven z obce ke křižovatce se silnicí I/36 Pardubice-Sezemice. Tato komunikace může být zaplavena v několika úsecích při průtoku Q100. Dříve než bude zaplavena je možné ji využít jako ústupovou cestu z obce. »

Další výraznější zaplavení při průtoku Q100 může nastat na místní komunikaci v ulici Pod Habřím. Také tuto komunikaci lze před zaplavením využít jako ústupovou cestu od náměstí směrem k požární nádrži a lesu. »
Dopravní omezení na území obce Spojil
Objízdné trasy na území obce Spojil

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.