Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Ohrožující objekty
  • Přehled firem, které mají sídlo v záplavovém území na území města Tovačov
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Seznam objektů, které mohou být při povodních zdrojem ohrožení

Objekt Firma Adresa Telefon
Zemědělský areál Soukromá rolnická společnost Agro, spol s.r.o. Olomoucká 525 581 731 403
Bývalý areál ČSAD Střední řezbářská škola a SOU Tovačov Nádražní 144 581 731 421
Bývalý areál ČSAD Jan Venclík - soukromý zemědělec Široká 51 774 367 066

 

Přehled firem, které mají sídlo v záplavovém území na území města

Přehled firem, které mají sídlo v záplavovém území na území města Tovačov

Firma Adresa Telefon
Českomoravský štěrk, a.s. Tovačov I-město 142 581 705 200

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon  Mobil (neveřejný)
Ing. Martin Lehký 581 706 963

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil (neveřejný)
Petr Majar
Tomáš Lajza

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Dodávka Iveco - nosič kontejnerů
Víceúčelový stroj Kubota (radlice, lžíce, vlečka)
Motorová elektrocentrála
Pily
Město Tovačov Náměstí 12, Tovačov Tomáš Lajza
Hasičské auto Karosa
Plošina na podvozku Tatra (27 m)
Motorový člun
Plovoucí čerpadla
Elektrocentrála
Nosič kontejnerů - Avia
SDH Tovačov Podvalí 150, Tovačov Petr Majar
Čelní nakladač Manitou
Cisternové vozidlo
Traktory s vlečkou
SRS Agro Tovačov Kpt. Jaroše 60, Tovačov Ferdinand Večeřa


Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území města Tovačov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kap.
Stravovací kap.
Sportovní hala Ubytování Nádražní 333, Tovačov Vlastimil Kohn  60 --
Základní škola Ubytování Podvalí 535, Tovačov Mgr. Pavel Odehnal 100 --
Základní škola Stravování Podvalí 535, Tovačov Vladimíra Neubergerová -- 100


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny Rous Náměstí 16, Tovačov Tomáš Rous 777 051 267


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
VaK Přerov, a.s. (1x cisterna) Šířava 483/21 Přerov 581 299 111
Město Tovačov (balená voda) Náměstí 12, Tovačov 581 706 951