Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuvem půdy
  • ucpáním průtočných profilů propustků a mostů »
  • nahromaděním naplavenin v kritických místech
  • ledovými jevy
  • jinými jevy
Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mostky a propustky na vodních tocích na území obce. Nebezpečné ledové jevy se mohou vyskytnout na všech nekapacitních mostních profilech (k zemědělskému družstvu, u domu č. p. 195, 207, 205 a 75) a lávkách v obci Úsobrno. Povodňovou situaci může ovlivnit také ucpání silniční vpusti (u č. p. 78). Více viz Odtokové poměry»

Místa omezující odtokové poměry a místa vzniku ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.