Právní předpisy

Evropská legislativa

 

Zákony

 

Vyhlášky

 

Metodické pokyny

 

Normy (ČSN, TNV)

 • ČSN 752106 Hrazení bystřin a strží
 • ČSN 752120 Kilometráž vodních toků a nádrží
 • ČSN 752130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením
 • ČSN 752401 Vodní nádrže a zdrže
 • ČSN 752410 Malé vodní nádrže
 • ČSN 752911 Vodní značky
 • ČSN 753102 Odkaliště
 • TNV 752102 Úpravy potoků
 • TNV 752103 Úpravy řek
 • TNV 752131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích
 • TNV 752303 Jezy a stupně
 • TNV 752321 Rybí přechody
 • TNV 752415 Suché nádrže
 • TNV 752910 Manipulační řády vodohospodář. děl na vodních tocích
 • TNV 752925 Provoz a údržba vodních toků
 • TNV 752931 Povodňové plány
 • TNV 752932 Navrhování záplavových území
 • TNV 752935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni