Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Velké Meziříčí

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací/stravovací kapacita
ZŠ Oslavická Oslavická 1800/20 Mgr. Eva Bednářová 50/50
ZŠ Školní Školní 2055, Mgr. Petr Blažek 50/50
Gymnázium Sokolovská 235/27 RNDr. Aleš Trojánek, PhD. 50/--
Vídeň kulturní dům č. p. 28 Stanislav Požár ml. 30/--
Hotelová škola a Obchodní akademie U Světlé 855/36 Mgr. Jarmila Kučírková 259/259
Martinice KD Martinice 103 Milan Kubiš 30/--

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
VaS, a. s. divize Žďár nad Sázavou. Studentská 1133/3, Žďár nas Sázavou 566 651 111