Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Velké Meziříčí a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod:
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Tel.: 541 637 602, e-mail: sekretariatzd@pmo.cz   

Přímý výkon správy toku:
Provoz Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vedoucí provozu Pavel Rous, tel.: 568 620 417, e-mail: provoznamest@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p.  spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Velké Meziříčí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok IDVT ČHP
Oslava 10100020 4-16-02-19, 021/1, 021/2, 025, 047, 051, 053
Balinka 10100155 4-16-02-036, 044, 046
Zátoky 10203641 4-16-02-016, 018
Lavičský p. 10202889 4-16-02-045
Mastník 10200282 4-16-02-024
Bezejmenný tok 10197607 4-16-02-021/1
Radslavický p. 10203682 4-16-02-049
Bezejmenný tok 10195138 4-16-02-025
Bezejmenný tok 10192206 4-16-02-025
Bezejmenný tok 10208083 4-16-02-049
Františkovský p. 10203004 4-16-02-047
Bezejmenný tok 10196845 4-16-02-036
Bezejmenný tok 10203249 4-16-02-025
Bezejmenný tok 10195382 4-16-02-025
Bezejmenný tok 10207491 4-16-02-045
Bezejmenný tok 10194716 4-16-02-025

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, Brno, 602 00
Ing. Dagmar Vašíková, tel.: 956 952 201, mob: 724 523 983, e-mail: ost52@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území města:

Rajon 210 - Václav Chytka, tel.: 956 952 211, mob: 725 257 343, e-mail: vaclav.chytka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Velké Meziříčí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok IDVT ČHP
Oslavička 10188637 4-16-02-051
Vodra 10198006 4-16-02-050
Bezejmenný tok 10195501 4-16-02-048
PP Oslavy km 69,3 10192820 4-16-02-021/1
LP Oslavy v km 67,5 10185915 4-16-02-021/1