Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Baliny (Balinka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Mostiště pod přehradou (Oslava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Velké Meziříčí (Oslava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Dolní Bory (Oslava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Měřín (Balinka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Stránecká Zhoř (Balinka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Uhřínov (Balinka)