Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Velké Meziříčí

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Velké Meziříčí a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Rozhodujícím vodním tokem pro město Velké Meziříčí řeka Oslava a Balinka se svými přítoky. Soutok těchto dvou řek se nachází právě na území města Velké Meziříčí.

Řeka Oslava pramení jihozápadně od Žďáru nad Sázavou, nad Babínským rybníkem, v nadmořské výšce 570 m n. m. Plocha povodí je 867,2 km2 a délka toku je 99,6 km. Průměrný roční průtok je 3,9 m3/sec. Její jméno je odvozeno od staroslovanského jména „osla“, což v překladu znamená brus. Jde tedy o řeku ostrou, která brousí svým tokem balvany v řečišti. Oslava je vodohospodářsky významný tok, zejména pro nádrž Mostiště. V Ivančicích na Brněnsku se Oslava vlévá do Jihlavy. Z řady přítoků je v naší oblasti významná především Balinka.

Balinka pramení severovýchodně od Arnolce ve výšce 680 m n. m. a ústí do Oslavy zprava v obci Velké Meziříčí ve výšce 425 m n. m. Plocha povodí činí 178,6 km2 a délka toku je 30,4 km. Její průměrný roční průtok je 0,9 m3/sec. V říčce jsou četné jezy a peřeje. Spodní část toku byla vyhlášena jako „Přírodní park Balinské údolí“. 

 

Vodní toky na území města Velké Meziříčí

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Oslava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Velké Meziříčí (Oslava) 60,0 0,27 31 -- 66 82 -- 131 154
Hlásný profil kat. A Nesměř (Oslava) 55,9 2,51 28 -- 63 83 -- 135 165

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Balinka

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Baliny (Balinka) 6,7 0,87 12,5 --  28 39 --  77 100

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Velké Meziříčí

Přehled vodních děl na území města Velké Meziříčí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Velké meziříčí se nachází celkem 10 vodních nádrží - devět spadá do IV. TBD kategorie, jedna do I. TBD kategorie.