Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Tel.: 566 781 111
Fax: 566 521 657
E-mail: mestovm@velkemezirici.cz
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Tel.: 566 781 111
Fax: 566 521 657
E-mail: mestovm@velkemezirici.cz

Životní prostředí - Ing. Jiří Zachar

Tel.: 566 781 080
Mob: 777 594 127, 777 792 072

E-mail: zachar@velkemezirici.cz
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Tel.: 564 602 111, 564 602 100
Fax: 564 602 420
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

Vodní hospodářství - Mgr. Jaroslav Mikyna
Tel.:
 564 602 267
Mob:
724 650 117

E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra