Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Ing. Jana Šašinková  572 691 020

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Alan Lysoněk  572 691 020

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Telefon
Cisterna, UNC 060, LOCUST R 752
JCB 527, trakotry, vlečky
ZPD Nezdenice
Nezdenice 237, 68732 Nezdenice
Josef Čičák
Autobusy ČSAD Uherské Hradiště Miroslav Mlynek

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Záhorovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Mateřská škola Místo ubytování i stravování Záhorovice 326 Bc. Ilona Matyášová
Základní škola Místo ubytování Záhorovice 164 Mgr. Magdalena Kočicová