Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Záhorovice 382, 687 35 Záhorovice
Tel.: 572 691 004
E-mail: obeczahorovice@tiscali.cz
Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod

Vedoucí oddělení: Ing. Petr Šimčík
Tel: 572 805 270
E-mail: petr.simcik@ub.cz

Příslušný vodohospodář: Ludmila Dlapová, RNDr. Svatopluk Vaculík
Tel: 572 805 268, 572 805 266
E-mail: Ludmila.dlapova@ub.cz, svatopluk.vaculik@ub.cz

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Vedoucí oddělení: Ing. Dana Zápecová
Tel: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

 

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra